Albania

$20

Albania:  Kuq e Zinjtë (The Red and Blacks).